آیا هنگام تحویل به لوازم جانبی متصل است؟

2022-12-03

محصول واشر فشار ما حمل و نقل کامل دستگاه و بدون قطعات یدکی اضافی است.