اگر می خواهید عمر طولانی داشته باشید، تعمیر و نگهداری ضروری است!

2022-10-20

I. تعمیر و نگهداری معمول - بعد از هر عملیات

1. شیلنگ و فیلتر متصل به مواد شوینده را بشویید تا بقایای مواد شوینده برای جلوگیری از خوردگی پاک شود.

2. سیستم تامین آب متصل به دستگاه تمیز کننده فشار بالا را خاموش کنید.

3. ماشه روی اهرم تفنگ اسپری سروو را بکشید تا تمام فشار شلنگ آزاد شود.

4. شلنگ لاستیکی و شلنگ فشار قوی را از واشر فشار قوی خارج کنید.

5. برای اطمینان از روشن نشدن موتور (برای مدل های موتور) سرب اتصال شمع را ببرید.

نوع برقی:

کلید برق را چهار تا پنج بار به مدت 1 تا 3 ثانیه در موقعیت های "روشن" و "خاموش" قرار دهید تا آب از پمپ پاک شود. این مرحله به محافظت از پمپ در برابر آسیب کمک می کند.